Nutka historii

Chór Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie istnieje od września 2006 roku. Powstał z inicjatywy obecnej pani dyrygent Anny Wąsak w ramach powstałego Ogólnopolskiego Programu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Chór występuje podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych, współpracuje z parafią Trójcy Przenajświętszej w dzielnicy Felin, bierze udział w oprawie muzycznej uroczystości miejskich.

Osiągnięcia:

 1. W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE CHÓRÓW SZKOLNYCH COR CANTANS 2012 w kategorii – chóry szkół podstawowych:
 2. - ZŁOTY DYPLOM,

  - Nagrodę specjalną za uzyskanie najwyższej punktacji w swojej kategorii w Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych,

  - Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty dla najlepszego chóru w swojej kategorii w Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych

 3. Wyróżnienie w Konkursie Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie „Ojczyzno moja najmilsza”
 4. II miejsce w III festiwalu Piosenki Religijnej i Poezji Śpiewanej pod hasłem „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia” organizowanym w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie
 5. III miejsce w Międzyszkolnym Festiwalu Pieśni i Piosenki o Lublinie „Koziołek Lubelski” pod patronatem Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
 1. II miejsce w V Lubelskich Spotkaniach z Poezją Jana Pawła II i Religijną Piosenką Poetycką w Gimnazjum nr 15 w Lublinie pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego.
 2. I i II miejsce w Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli Deo” organizowanym przez Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej

- Chór wystąpił w Filharmonii Lubelskiej podczas koncertu „Rodzinne Spotkania z Muzyką” i brał udział w wykonaniu Suity Kolędowej Rafała Rozmusa.

- Chór uświetnił Wojewódzkie obchody Święta Narodowego 11 Listopada 2010r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

- Zespół wystąpił w Filharmonii Lubelskiej podczas Galowego Koncertu z okazji 93 i 94 rocznicy obchodów Święta 11 Listopada.

- Chór wystąpił podczas Jubileuszu Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

- Brał udział w koncercie w Katedrze Lubelskiej organizowanym przez PZCHiO w ramach ARS Chori

- Chór brał udział w Uroczystym Koncertcie „Młodzi w hołdzie Janowi Pawłowi II” z okazji I Rocznicy Beatyfikacji Jana Pawła II

 

W ramach działań Ogólnopolskiego Programu Śpiewająca Polska chór zdobył Złoty Dyplom w 2012r. i trzy Dyplomy Srebrne.

 

Sotkania z Muzyką” w Filharmonii Lubelskiej brał udział wspólnie z 14 innymi chórami Regionu Lubelskiego Programu „Śpiewająca Polska” oraz Orkiestrą Symfoniczną Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w premierowym wykonaniu „Suity Kolędowej” Rafała Rozmusa.

V Prezentacja Chórów w koncercie z cyklu ARS CHORI 2009 w Archikatedrze Lubelskiej 8 stycznia 2009 r.

 

IV Prezentacja Chórów w koncercie „ACH, LUBELSKIE” w Filharmonii Lubelskiej 14 czerwca 2008 r.

 

IV Prezentacja Chórów w koncercie „ACH, LUBELSKIE” w Filharmonii Lubelskiej 14 czerwca 2008 r.

 

IV Prezentacja Chórów w koncercie „ACH, LUBELSKIE” w Filharmonii Lubelskiej 14 czerwca 2008 r.

 

1 czerwca 2008 r. na kazimierski Rynku. ŚPIEWAJĄCY DZIEŃ DZIECKA.
1 czerwca 2008 r. na kazimierski Rynku. ŚPIEWAJĄCY DZIEŃ DZIECKA.
Trzecia Prezentacja Chórów Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” Regionu Lubelskiego w koncercie kolęd „ZAŚPIEWAJMY JEZUSKOWI” 15 grudnia 2007 r.

Druga Prezentacja Chórów Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” Regionu Lubelskiego w koncercie „WYŚPIEWAJMY LATO” 17 czerwca 2007 r.

 

Pierwsza Prezentacja Chórów Ogólnopolskiego Programu „Śpiewająca Polska” Regionu Lubelskiego w koncercie kolęd „ZAŚPIEWAJMY JEZUSKOWI” 16 grudnia 2006 r.